அக்கா மகாதேவி - தமிழாக்க முயற்சி

இந்தக் கவிதையை அறிமுகம் செய்த அய்யனார் விஸ்வநாதன்-னுக்கு நன்றி.

By Akka Mahadevi
(12th Century)

English version by

A. K. Ramanujan

It was like a stream
running into the dry bed
of a lake,
like rain
pouring on plants
parched to sticks.

It was like this world's pleasure
and the way to the other,
both
walking towards me.

Seeing the feet of the master
O lord white as jasmine,
I was made
worthwhile.


எழுநாகத்தில் உறைந்த நியூரோ விஷம்
வறண்டிருந்த ஆன்ம விருத்தி
விஷத்துளியில் நனைந்த பாலை இதயம்

வழிந்தது போலும்
பொழிந்த ரேத மழையில்
பதுக்கிய அமிர்தம் தெளித்து புருவ
மையத்துளிர்ந்த சமித்துகள்

நாகப்புணர்ச்சியின் பரமானந்தம்
மிதக்கும் கால்கள் செய்யும் பிரபஞ்சப் பயணம்

ஜோதியொளி லிங்கம் சூடிய
வெண்பிறை மல்லிகே ஸ்வர
ராக சுதாலாபானை செய்த ஒரு முமுக்சுவின் விடுதலை


[விதூஷ்]
அருஞ்சொற்பொருள்:

எழுநாகம் - குண்டலினி எழுப்புதல் (Often referred to Serpent)


உறைந்த – Here frozen is intended to be understood as “preserved”

நியூரோ விஷம் - Cobras and coral snakes are identified to have neurotoxic venom. Here referred to the misuse of sexual urge.

வறண்டிருந்த ஆன்ம விருத்தி Here Human Heart is referred to Anma, longing for spiritual enlightening

விஷத்துளியில் நனைந்த பாலை இதயம் – ‘Yam’ lies in the chest, which is the Anahatha Chakra, a level prior to the highest degrees of Yoga.

=================

ரேதம் - the sperm cell and/or the ovum. The power of Retha (the sperm cell and/or the ovum) is accumulated through self-control for longer period/cycles to achieve this state of spiritual pleasure.
பதுக்கிய அமிர்தம் - “preserved” power of Retha

புருவ மையத்துளிர்ந்த – Awakening of Muladhara Chakra

சமித்து – Samith is a sacred dried stick widely used in Yagna. Here referred to burning of senses/physical pleasures (Samith) in the Yagna (Yoga)

=================

நாகப்புணர்ச்சியின் பரமானந்தம் - Corporeal energy envisioned as a sleeping serpent coiled at the base of the spine

பேருநிலை மீறும் மிதக்கும் – கால்கள் கொண்ட பிரபஞ்சப் பயணம் Highest level of yogic austerities

=================

ஜோதியொளி லிங்கம் – Jyothir Linga (Mallikarjuna) at Srisailam (AP)

சூடிய வெண்பிறை– Wearing Crescent Moon,

மல்லிகே ஸ்வர – Can be read as Mallikeswara (OR)

மல்லிகே (or just Mallike – as White Jasmine as a comparison to the poetess or the Crescent Moon)

ஸ்வர ராக சுதாலாபானை – (Swara Raga Sudha –Aalaapanai) – The music Aalapana (long notes in Carnatic Music) referred to the life of a mortal

ஒரு முமுக்சுவின் விடுதலை – Mumuksu is a person who is seeking liberation.


.

5 comments:

நட்புடன் ஜமால் said...

It was like this world's pleasure
and the way to the other,
both
walking towards me.]]

nice

---------------

நியூரோ விஷம் - Cobras and coral snakes are identified to have neurotoxic venom. ]]

ஓஹ்! ...

Vidhoosh/விதூஷ் said...

from Tamilish Support
reply-to support@tamilish.com
to ssrividhyaiyer@gmail.com
date Thu, Sep 17, 2009 at 2:41 PM
subject Made Popular : அக்கா மகாதேவி - தமிழாக்க முயற்சி
mailed-by u15347499.onlinehome-server.com

hide details 2:41 PM (15 minutes ago)


Hi ssrividhyaiyer,

Congrats!

Your story titled 'அக்கா மகாதேவி - தமிழாக்க முயற்சி' made popular by tamilish users at tamilish.com and the story promoted to the home page on 17th September 2009 09:11:01 AM GMTHere is the link to the story: http://www.tamilish.com/story/113838

Thank you for using Tamilish.com

Regards,
-Tamilish Team

நன்றி தமிழிஷ்

--வித்யா

Vidhoosh/விதூஷ் said...

ktmjamal
vanniinfo
square
suthir1974
ganpath
nanban2k9
Mahizh
jollyjegan
balak
ashokspeed

வோட்டு போட்ட எல்லோருக்கும் நன்றி.

--வித்யா

தியாவின் பேனா said...

அருமையான கவிதை

நசரேயன் said...

அக்கா மகாதேவி, அப்ப தங்கச்சி

Post a Comment