மொக்கையென்று மட்டும் சொல்லிவிடாதீர்கள் - கவிதை

ஜிகிடி

உங்கள்ள யாரு அந்த அதிர்ஷ்டசாலி

கவி காளிதாஸ் போல செருமிக்கவும்

நோக்கிலரை நோவது எவண்

இந்தக் கவிதை விற்பனைக்கல்ல

உமா - நிறைவுப் பகுதி

உமா - பாகம் 1

ஆஸ்துமாவும் பெண் விடுதலையும்

ஏக் தித்லி அனேக் தித்லியான்

போடுங்கைய்யா-ம்மா வோட்டு

மொசாத் உளவாளிகள்

Will not be around for sometime