ஏக் தித்லி அனேக் தித்லியான்3 comments:

Ananya Mahadevan said...

very very nostalgic.. I read somewhere that this song was sung by Sadhana Sargam when she was a little girl!

பத்மா said...

i love this ...
have this stored in my orkut account
what a lovely song !!

சாந்தி மாரியப்பன் said...

முன்னாடி டிடில மத்தியான நேரம், இந்தமாதிரி கதைகள் வரும் :-)

Post a Comment