விட்டுட்டு போயிராதீங்க மாமோய்


இப்பிடித்தான் ஈட்டியதை
தொலைக்கவேண்டும்
தானம் செய் ஈட்டியதை காசியில்
========================
கா(3)ட்டு காட்டுகிறேன் வா
ஆகட்டும் போகலாம் காசிக்கே
ஆகும் காசுக்கு எங்கே போவது? 
========================

0 comments:

Post a Comment