ஆப்பிள் ஏன் ரெட் கலரில் உள்ளது? Why is apple red?

இது என்ன பழங்கால சினிமா டயலாக் மாதிரி இருக்கே என்று நினைக்க வேண்டாம்? என் பெண்ணுக்கு சொல்லிக்கொடுக்க ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் எழுதினேன். அதுதான் இப்படி...
ஆப்பிள் ஏன் ரெட் கலரில் உள்ளது? Why is apple red?
The Sun's light contains a perfect blend of seven colors that gives the color white which makes sunlight a white light.
When sunlight (white light) passes through a prism, it scatters the different colors of light according to their wavelength, showing a continuous band of colors. This band of colors appears in the same pattern as the colors of a rainbow.
Therefore when the sunlight strikes the surface of an object, that object based on its properties will absorb some of these colors and the color that is reflected from its surface gives it its color. If no light is absorbed, the object appears to be colorless. If an equal amount of all colors from the sunlight is reflected off the object, then that object will appear white. If all colors are absorbed by the object, then the object will appear black because all colors are absorbed, leaving nothing to be reflected.


A red apple absorbs all colors except red, and reflects the red light
waves back to our eyes and we see and say the apple is red.

2 comments:

Suresh said...

;) நல்ல கருத்து -ஆப்பிள் ஏன் ரெட் கலரில் உள்ளது? Why is apple red?
வடிவேல் காமெடி கணக்கா இருக்கு

Vidhoosh said...

:))

Post a Comment